อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมต้อนรับ Prof. Mag. Dr. Christian Meyer ตำแหน่ง Vice Rector for External Relations Universität für Musik und darstellende Kunst Wien และ Ms. Judith Schildberger ตำแหน่ง First Secretary, Austrian Embassy Bangkok เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560

Share this :