ต้องการงานแสดงดนตรีจากคณาจารย์และนักศึกษา

ติดต่อ ฝ่ายฝ่ายกิจการพิเศษ โทร. 0 2424 5623 ต่อ 16

ตัวอย่างวงดนตรี

Chorus, Acappella https://www.youtube.com/watch?v=m1ctDYm79aU
Live at Celebrating day of German Unityhttps://www.youtube.com/watch?v=yxYQo8sIYVw&feature=youtu.be
Jazz Big Band : 
เพลงแสงเดือน เพลงพระราชนิพนธ์ https://www.youtube.com/watch?v=Sn9EKhBJGcg
Sunny Trio & Natt The Voice : https://www.youtube.com/watch?v=FeIL4_l4SKA