าสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เคยปรารภกับท่านศาสตราจารย์พระเจนดุริยางค์ว่าอยากจะเชิญท่านมาช่วยก่อตั้งคณะดนตรีขึ้นในมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นคณะลำดับที่ 5 ต่อจาก คณะจิตรกรรม คณะสถาปัตยกรรม คณะโบราณคดี และคณะมัณฑนศิลป์ เพื่อที่จะให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์พร้อมทางด้านศิลปะ แต่โครงการนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จในช่วงชีวิตของท่านศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

ความประสงค์ของท่านศาสตราจารย์ศิลป์สมประสงค์ เมื่อคณะดุริยางคศาสตร์ มศก. ได้รับการจัดตั้งสำเร็จในปี พ.ศ. 2542 หลังคณะมัณฑนศิลป์ถึง 43 ปี เป็น 43 ปีที่กว่าจะทำให้มหาวิทยาลัยศิลปากรสมบูรณ์พร้อมในการให้การศึกษาด้านศิลปะ ความสมบูรณ์ทางด้านศิลปะทำให้เกิดพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งคณะดุริยางค์ฯได้ทำหน้าที่ในการหลอมรวมพลังนั้นมาตลอด 15 ปีที่ผ่านมาอย่างเต็มที่

ในการครบรอบ 15 ปี ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญๆหลายๆอย่างในวงการศิลปะและดนตรี อาทิ
1) เกิดการบูรณาการด้านดนตรีกับศาสตร์และศิลป์อื่นทั่วมหาวิทยาลัย
2) เกิดแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3) เกิดหลักสูตรใหม่ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีและธุรกิจบัณเทิง
4) เกิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา acoustic design and sonic art
5) เกิดการก่อตั้งวง Feroci Philharmonic Winds ซึ่งจะเป็นวงดุริยางค์เครื่องเป่าระดับอาชีพวงแรกของเมืองไทยโดยมีวาทยากรรับเชิญรอบปฐมทัศน์ระดับโลกคือ Maestro Johan De Meij
6) เกิดการเกิดใหม่ของวง Pro Musica ซึ่งเป็นวงออร์เคสคราที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย และคณะดุริยางค์ฯรับเป็นวงนี้เป็นวงในอุปถัมภ์ของคณะดุริยางค์ฯ โดยความเห็นชอบของท่านพลเรือตรีหม่อมหลวงอัศนี ปราโมช ผู้ก่อตั้งวงท่านแรก ซึ่งวงนี้มีผลงานการแสดงคอนเสิร์ตทัวร์ทั่วยุโรปตลอดปี 2556 ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม และ
7) เกิดการให้โอกาสในการส่งเสริมวง Viridian Percussion ซึ่งเป็นวงที่บริหารจัดการโดยศิษย์เก่าของคณะฯให้ไปแข่งขันการประกวด Drumline ระดับโลกที่เวที Winter Guard International (WGI) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา


     นอกจากนั้น ในรอบปีสองปีที่ผ่านมา สาธารณชนยังได้ชื่นชมกับผลงานอันโดดเด่นของ นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ที่สร้างความน่าประทับใจในเวทีต่างๆทั่วประเทศ ต่างวาระ ต่างโอกาส เช่น รางวัลที่ 1 ในเวที Thailand Clarinet Competition 2013, รางวัลที่ 1 ด้าน Drumline ของเวทีกรมพละและรางวัลเหรียญทองจากประเทศเนเธอร์แลนด์โดยวง Viridian Percussion, รางวัลที่ 1 และ 2 จากเวที Thailand Jazz Competition 2013 และ 2014 ตามลำดับ, รางวัลที่ 3 จากการประกวด Thailand International Horn Competition และ Steinway Piano Competition 2014  อีกทั้งยังปรากฎชื่อนักศึกษาทั้งเก่าและปัจจุบันออกรายการทีวีชิงชัยด้านการร้องเพลงระดับประเทศหลายรายการ เช่น รายการ The Star, รายการ AF, รายการตีสิบ, รายการ The Voice และรายการ The Winner is และอื่นอีกมากมายซึ่งคงจะกล่าวพอสังเขปเท่านี้

       จะเห็นว่าทางคณะดุริยางค์ฯ มศก. เต็มไปด้วยคณาจารย์ประจำชาวไทยในระดับแนวหน้าของประเทศที่มีประสบการณ์ และที่ยอมรับนับถือระดับนานาชาติ การเรียนการสอนนอกจากจะเน้นหนักด้านวิชาการแล้ว เรายังส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับนักดนตรีมืออาชีพระดับนานาชาติในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการอีกด้วย  นอกจากนั้น ยังเน้นการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิดนอกกรอบ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนและบรรยายกาศที่มีลักษณะเฉพาะของศิลปากร โดยการบูรณาการศาสตร์และศิลป์ คณะดุริยางค์ฯไม่ใช่เพียงแต่สอนการเล่นดนตรีเก่งแต่อย่างเดียว แต่ยังสอนให้นักศึกษาสามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีทางเสียงและเข้าถึง เข้าใจ จิตวิญญานด้านศิลปะที่มีรากฐานอันเข้มแข็งมาจากคณะวิชาศิลปะของมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้บัณฑิตของคณะดุริยางค์ฯ มศก. มีความโดดเด่นและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก สมกับที่คณะดุริยางค์ฯ มศก.ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันเศษรฐกิจสร้างสรรค์ด้านเพลง จากกระทรวงพาณิชย์ เมื่อปี พ.ศ.2554

Share this :