สาขาวิชาการแสดงดนตรี
(Bachelor of Music Program in Performance)

 

Dr.Yos Vaneesorn

ผศ.ดร.ยศ วณีสอน
 Asst.Prof.Dr.Yos Vaneesorn

 

สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
(Bachelor of Music Program in Jazz Studies)

 

Yuri-Kishimoto

Yuri Kishimoto  
(Jazz Arranging and Composition ; Jazz Theory and Improvise)

 

สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
(Bachelor of Music Program in Commercial Music)

 

 

สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
(Bachelor of Arts Program in Entertainment Business and Music)

 

 

สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา
(Music Research and Development)

 

aj-yot

ผศ.ดร.ยศ วณีสอน
 Asst.Prof.Dr.Yos Vaneesorn

 

Share this :