สาขาวิชาการแสดงดนตรี
(Bachelor of Music Program in Performance)

 

 

สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
(Bachelor of Music Program in Jazz Studies)

 

 

สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
(Bachelor of Music Program in Commercial Music)

 

 

สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
(Bachelor of Arts Program in Entertainment Business and Music)

 

Worapon-Kanweerayothin

ผศ.วรพล กาญจน์วีระโยธิน
Asst.Prof.Worapon Kanweerayothin

 

สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา
(Music Research and Development)

 

 

Share this :