ฝ่ายงานบริหาร

Lalawan-Premprasert-ลลวรรณ เปรมประเสริฐ

ลลวรรณ เปรมประเสริฐ
Lalawan Premprasert

Pijitra-Buabal-พิจิตรา บัวบาล

พิจิตรา บัวบาล
Pijitra Buabal

Waraporn-Sriboonruan-วราภรณ์ ศรีบุญเรือน

วราภรณ์ ศรีบุญเรือน
Waraporn Sriboonruan

Porntipa-Cheyaksorn-พรทิพา เชยอักษร

พรทิพา เชยอักษร
Porntipa Cheyaksorn

Rungnapha-Duangthong-รุ้งนภา ด้วงทอง

รุ้งนภา ด้วงทอง
Rungnapha Duangthong

มลฤดี มีอิสสระ
Monruedee Meeitsara

อุกฤษฎ์ โป๊ะลำพงษ์
Ukrit Pohlumpong

สุรพล งามอาการ
Surapol Ngamarkan

aj_user_empty

ขนิษฐา โตบ้านแพ้ว
Khanittha Tobanpeaw

จุฬาลักษณ์ คำมีภักดี
Julaluck Kummepakde

ธีรวุฒิ ธีรธำรงสุข
Teerawut Teerathumrongsuk

อรุณ ทับเชียงทอง
Arun Tubchiangtong

ฝ่ายบริการการศึกษา

Paleela-Eamsamransiri-ปลีลา เอี่ยมสำราญศิริ

ปลีลา เอี่ยมสำราญศิริ
Paleela Eamsamransiri

Pafun-Nuhung-พาฝัน นุหัง

พาฝัน นุหัง
Pafun Nuhung

กนกพร บุญแก้ว
Kanorkpon Boonkeaw

คมกฤษ ตุลยะปรีชา
Komkrit Tulyapreecha

Tanakritta-Jamduang

ธนกฤตา แจ่มด้วง
Tanakritta Jamduang

Supad-Tongchavee-สุพัด ทองฉวี

สุพัด ทองฉวี
Supad Tongchavee

ฝ่ายกิจการพิเศษ
(Special Affairs) 

Vipa-Chaisukumara-วิภา ไชยสุกุมาร

วิภา ไชยสุกุมาร
Vipa Chaisukumara

Nopkamon-Pisankaikitti-นพกมล พิศาลไกรกิตติ

นพกมล พิศาลไกรกิตติ
Nopkamon Pisankaikitti

Pornphan-Phothong-พรพรรณ โพธิ์ทอง

พรพรรณ โพธิ์ทอง
Pornphan Pothong

Passara-Inlek

ภัศรา อินทร์เล็ก
Passara Inlek

Thanapon-Yongpho-ธนพล ยงค์โพธิ์

ธนพล ยงค์โพธิ์
Thanapon Yongpho

ฝ่ายงานอื่นๆ

ภูวดล แสงภู
Poowadon Sangpoo

 

Share this :