ฝ่ายงานบริหาร

Lalawan-Premprasert-ลลวรรณ เปรมประเสริฐ

ลลวรรณ เปรมประเสริฐ
Lalawan Premprasert

Pijitra-Buabal-พิจิตรา บัวบาล
พิจิตรา บัวบาล
Pijitra Buabal

Waraporn-Sriboonruan-วราภรณ์ ศรีบุญเรือน
วราภรณ์ ศรีบุญเรือน
Waraporn Sriboonruan

Porntipa-Cheyaksorn-พรทิพา เชยอักษร
พรทิพา เชยอักษร
Porntipa Cheyaksorn

 

Rungnapha-Duangthong-รุ้งนภา ด้วงทองรุ้งนภา ด้วงทอง
Rungnapha Duangthong

มลฤดี มีอิสสระ
Monruedee Meeitsara

Passara-Inlek

ภัศรา อินทร์เล็ก
Passara Inlek

Thanapon-Yongpho-ธนพล ยงค์โพธิ์

ธนพล ยงค์โพธิ์
Thanapon Yongpho

ภูวดล แสงภู
Poowadon Sangpoo


ทวิตตรา เอี่ยมจีน
Tawitra Iamjeen

อุกฤษฎ์ โป๊ะลำพงษ์
Ukrit Pohlumpong

สุรพล งามอาการ
Surapol Ngamarkan


วธัญญู ธิยะคำ
Watanyoo Tiyakum

ขนิษฐา โตบ้านแพ้ว
Khanittha Tobanpeaw

จุฬาลักษณ์ คำมีภักดี
Julaluck Kummepakde

ธีรวุฒิ ธีรธำรงสุข
Teerawut Teerathumrongsuk

อรุณ ทับเชียงทอง
Arun Tubchiangtong

ฝ่ายบริการการศึกษา

Pafun-Nuhung-พาฝัน นุหัง

พาฝัน นุหัง
Pafun Nuhung

Paleela-Eamsamransiri-ปลีลา เอี่ยมสำราญศิริ

ปลีลา เอี่ยมสำราญศิริ
Paleela Eamsamransiri

Supad-Tongchavee-สุพัด ทองฉวี

สุพัด ทองฉวี
Supad Tongchavee

Nopkamon-Pisankaikitti-นพกมล พิศาลไกรกิตติ

นพกมล พิศาลไกรกิตติ
Nopkamon Pisankaikitti

กนกพร บุญแก้ว
Kanorkpon Boonkeaw

Tanakritta-Jamduang

ธนกฤตา แจ่มด้วง
Tanakritta Jamduang


ภานุพงศ์ สิทธิประภา
Panupong Sitthiprapa

Pornphan-Phothong-พรพรรณ โพธิ์ทอง

พรพรรณ โพธิ์ทอง
Pornphan Pothong

Share this :