สารจากอธิบดีกรมอาเซียน

นับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อปี 2510  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ได้มีความคืบหน้าในหลาย ๆ เรื่อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ  รวมทั้งประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียน จะรวมตัวกันเป็น “ประชาคมอาเซียน” ที่มีความแข็งแกร่งและมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นในปี 2558  กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติได้มีบทบาทสำคัญในการเตรียมความพร้อมของทุกภาคส่วนในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นข้อกำหนดในกฎบัตรอาเซียน และถือเป็นวาระแห่งชาติ โดยกรมอาเซียนได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายในการส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และประชาคมอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดงานวันอาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี  การจัดโครงการอาเซียนสัญจร การจัดโครงการอบรมครู การจัดนิทรรศการและการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีนี้กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษามหาราชา มหาวิทยาลัยศิลปากร 70 ปี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้จัดพิมพ์โน้ตเพลง “The ASEAN Way” ซึ่งเป็นเพลงประจำอาเซียนที่ประพันธ์และเรียบเรียงโดยคนไทย เพื่อเผยแพร่ให้แก่สถาบันการศึกษาด้านดนตรีและหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในการนี้ ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์กิตติคุณ สดประเสริฐ และอาจารย์สำเภา  ไตรอุดม อาจารย์ประจำคณะ ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ประพันธ์ทำนอง และเรียบเรียงเพลง “The ASEANWay” ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงใหม่ และได้ให้วง Feroci Philharmonic Winds บรรเลงและแสดงในการแสดงคอนเสิร์ตรอบปฐมทัศน์ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมพลูแมน พัทยา จี ข.ชลบุรี

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้ร่วมแสดงความภาคภูมิใจกับเพลง  “The ASEAN  Way”  และได้รับแรงบันดาลใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ด้วยปณิธานและจิตวิญญาณของมิตรภาพและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน ดังปรากฏในเนื้อร้องของเพลง “The ASEAN Way” ที่กล่าวไว้ว่า “อาเซียน เราเกี่ยวพันกันเป็นหนึ่งเดียว”

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร

Since its inception in 1967, the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN has gained significant headway in many areas. Today, ASEAN Member States including Thailand, one of the Founding Fathers of ASEAN, are actively striving towards a stronger and more prosperous “ASEAN Community” in 2015. The Department of ASEAN Affairs, as the National Secretariat of ASEAN, has taken a vital role in preparing the Thai people from all walks of life towards realization of a people-centered ASEAN Community in 2015, as enshrined in the ASEAN Charter and regarded as Thailand’s national agenda.  To promote greater understanding and encourage ASEAN Unity, we have regularly organized a wide range of awareness raising activities, be they the annual ASEAN Day event in commemorating of the establishment of ASEAN on 8 August,  ASEAN educational tour, the “Train the Trainers” project,  ASEAN mobile exhibition, and series of ASEAN lecture for government agencies, private entities, academics, as well as  the Thai public in remote areas.

On the auspicious occasion of the 86th Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej and the 70th Anniversary of  Silpakorn University, Department of ASEAN Affairs, in partnership with the Faculty of Music, Silpakorn University, proudly organize the “Extreme Beethoven” concert as a manifestation of our love, loyalty, and gratitude to His Majesty the King of Thailand. In this special event, the Feroci Phiharmonic Winds will  perform a new version of the “ASEAN Way”, an official anthem of ASEAN written and composed by Thai artists;  Mr.Kittikhun Sodprasert, Mr Sampow Triudomand Mrs.Payom Valaipatchra.  My appreciation goes toMr.Kittikhun Sodprasertand Mr. Sampow Triudom for their efforts in rearranging the musical composition for the Symphonic Band. The newly rearranged musical score sheet will also be distributed to musical institutions nationwide.

It is my high hope that everyone will feel rewarded to be a part of  this momentous event. In particular, I believe that the “ASEAN Way” will  lift  the  Thai people’ spirits  higher  and inspire us to be a responsible member of the ASEAN Community in a very near future, with a spirit of friendship and solidarity, as repeated in the lyrics “ ASEAN, we are bonded as one”.

                                                                                                Arthayudh Srisamoot

                                                                 Director-General of the Department of ASEAN Affairs

สารจากอธิการบดี

In celebration of the 70th anniversary of the establishment of Silpakorn University, the Faculty of Music has made a great contribution to the production, publication and distribution of the copies of the original arrangement and original score for “The ASEAN Way”, a composition by Ajarn Kittikhun Sodprasert and Ajarn Sampow Triudom, music professors from the Faculty of Music, Silpakorn University and Ms. Payom Valaiphatchra, a former journalist-cum-PR consultant of the highest caliber, which has been selected as the official regional anthem of the Association of Southeast Asian Nations.

Copies of the original score for “The ASEAN Way” will be distributed at no cost to academic institutions, music colleges and several other organizations in order to preserve the precision of the original arrangement of the composition, and to promote our academic knowledge in music as well as the recognition of the anthem.

This project owes its success to an official permission from the Department of ASEAN Affairs, Ministry of Foreign Affairs and the printing sponsorship from Siam Music Yamaha Company Limited and the Faculty of Music, Silpakorn University.

On behalf of Silpakorn University, I hope the publication and distribution of the original arrangement for “The ASEAN Way” will be a great support to the strengthening of ASEAN’s dignity, cooperation and solidarity, as stated in the lyrics:  “Raise our flag high, sky high. Embrace the pride in our heart… Together for ASEAN. We dare to dream, we care to share, for it’s the way of ASEAN.”

 

                                                                                                Asst. Prof. Chaicharn Thavaravej Srisamoot

                                                                President of Silpakorn University

นักประพันธ์
อ.กิตติคุณ-สดประเสริฐ

Mr.Kittikhun Sodprasert / Music/ Arraned /OrchestratedKittikhungraduated in 1984 from the Department of Western Music at the College of Dramatic Arts, Thailand, and then continued with advanced studies at the long-standing Rotterdam Conservatory in Holland from 1994 to 1996. He subsequently joined the Bangkok Symphony Orchestra as a founding member in 1982 and has played with them ever since.In his younger days Kittikhun showed great interest in both composition and in making arrangements of compositions for orchestra, This earned him the reputation of being one of Thailand’s most reputable and famous composers and arrangers.His major musical works for orchestra include:- ‘The Spirit of Asia’ written for the Asian Games 1999- Music for the Fespic Games 1999- ‘Talay Chandr’ 2005 – the score of which earned two Golden Nikanesaya Awards as well as many others.

– 2008 his composition “ ASEAN WAY “ was selected as the ASEAN Anthem getting the 1st prize in the ASEAN Anthem Composition.

– Composed music and the score for the Sport Authority of Thailand “ Wan Hang Chai 2009 “

Kittikhun currently works full-time as a lecturer and instructor at the Faculty of Music, Silpakorn University, Bangkok, Thailand, as well as being principal ‘cellist with the Bangkok Symphony Orchestra.

 

อ.สำเภา

Mr.Sampow Triudom / MusicMr.Sampow Triudom graduated fromPayap University Duriyasilp Music Department with Mc Nair Scholarship. He received a scholarship from The New York Philharmonic Orchestra (Alice Tully Scholarship) to study oboe with Mr.Joseph Robinson Principal oboist of The New York Philharmonic Orchestra at Manhattan School of Music in New York City. Subsequently, Mr.Sampow played as principal oboist for The Bangkok Symphony Orchestra (BSO) during 1984-1995.He’s a composer and teacher with classical music background, recently teacher at Faculty of Music, Silpakorn University on  Choral singing, Songwriting1, Producer practice1-2 and Aural training1-2. He had been chosen by Archan Jiraphan Ansvananda to teach on his songwriting academia.

 

Mr.Sampow has been composing music for commercials, drama, stage drama for Syllable company, Expertise, I Nine, DYR and Dass Entertainment for Stage drama and also many musicials. He’d also been a part time teacher for Chulalongkorn University on Art Department and Teaching Department. He had been teaching at St.John’s collage for 18 years and was one of the founders of St.John’s Choir as well as conductor and a member of the Resonance singers.

 

คุณพยอม

Mrs.Payom Valaiphatchara / LyricistPayom Valaiphatchara recived Bachelor’s Degree in Political Science from Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand and joined the Editorial Department of the Bangkok Post Newspaper in 1972. She pursued her journalistic study at Times School of Journalism in Singapore. With such background, she became an editor of the Bangkok Post’s Outlook Section and was also honored with the Outstanding Writer Award by the Siam Environment Association.For charitable works, Mrs.Valaiphatchara has been active in Master Dei School’s charity project. She also worked for the Ear Eye Nose Foundation under the Royal Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother. Motivated by Her Majesty the Queen of Thailand’s charitable works, she serves as a member of the Committee of the Plan Pacific and Southeast Asian Women’s Association under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen.Position:          A board member of Expertise Group of Companies

A board member / General Manager of Syllable Co., Ltd

Executive Director of Sanskrit Co., Ltd

 

Marital Status:  Married to Mr.Pirakit Valaiphatchara. Two teenage children,a girl and a boy

 

 

 

Share this :