โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มอบของและสวัสดีปีใหม่คณบดี